WELCOME

The Wales Nuclear Forum is the leading pan-Wales forum, which provides a platform for strategic engagement between the energy industry and Welsh-based suppliers.

CROESO

Fforwm Niwclear Cymru yw’r prif fforwm ledled Cymru, sy’n darparu llwyfan ar gyfer ymgysylltiad strategol rhwng y diwydiant ynni a chyflenwyr yng Nghymru.

ABOUT US

Established in 2017, the Wales Nuclear Forum is the central place for anyone looking to remain aware of Nuclear industry news updates, projects and events. Members also benefit from access and participation at regular forum meetings, compliance reports and essential training support.

Together we will promote the strength, diversity, professionalism and depth of service offered by Wales Nuclear Forum members to nuclear industry. Foster collaborations between Forum members enabling joint enterprise to attract business that might be lost to individual companies.

Collect and aggregate knowledge from Wales Nuclear Forum members and act as a conduit for dissemination of useful information.

AMDANOM NI

Wedi’i sefydlu yn 2017, Fforwm Niwclear Cymru yw’r lle canolog i unrhyw un sy’n dymuno aros yn ymwybodol o ddiweddariadau newyddion, prosiectau a digwyddiadau’r diwydiant Niwclear. Mae aelodau hefyd yn elwa o gyfrannu mewn cyfarfodydd fforwm rheolaidd a chael mynediad at adroddiadau cydymffurfio a chymorth hyfforddi hanfodol.

Gyda’n gilydd byddwn yn hyrwyddo cryfder, amrywiaeth, proffesiynoldeb a’r ystod o wasanaethau a gynigir gan aelodau Fforwm Niwclear Cymru i’r diwydiant niwclear. Byddwn yn meithrin cydweithrediadau rhwng aelodau’r Fforwm gan alluogi mentrau ar y cyd i ddenu busnes a allai gael ei golli i gwmnïau annibynnol fel arall.

Casglu a chydgrynhoi gwybodaeth gan aelodau Fforwm Niwclear Cymru a gweithredu fel cyfrwng ar gyfer lledaenu gwybodaeth ddefnyddiol.

We are looking to appoint a

Business Development Consultant

Part time position – up to 3 days per week

Wales Nuclear Forum (WNF) are proud to be part of the Industrial Consortium that is backing Sizewell C.

 The consortium is made up of major companies and organisations that include trade unions and businesses involved in the nuclear supply chain.  The aim is to call on Government to back Sizewell C.

MEMBERS

Search through our Members list to work with the key Welsh Suppliers for the Nuclear Industry.

The WNF Steering Group is made up of 9 industry leading professionals who champion ideas from members, and take them forward with the Welsh Government to make a significant impact within the Nuclear Industry.

AFFILIATIONS

See the list of WNF Affiliations that are proud to promote and support Welsh-based suppliers within the Nuclear Industry.

For further information on membership or the

Wales Nuclear Forum, please contact 

membership@walesnuclearforum.com

0161 877 7693

I gael rhagor o wybodaeth am aelodaeth neu

Fforwm Niwclear Cymru, cysylltwch â 

membership@walesnuclearforum.com

0161 877 7693

Opening Hours

Mon: 8:30 – 5:30

Tue: 8:30 – 5:30

Wed: 8:30 – 5:30

Thu: 8:30 – 5:30

Fri: 8:30 – 5:30

Sat: CLOSED

Sun: CLOSED