CROESO

Fforwm Niwclear Cymru yw’r prif fforwm Cymru gyfan, sy’n darparu llwyfan ar gyfer ymgysylltu strategol rhwng y diwydiant ynni a chyflenwyr a phartneriaid sydd wedi’u lleoli yng Nghymru.

YMUNWCH NI!

Ymunwch â Fforwm Niwclear Cymru i fod yn rhan o grŵp strategol allweddol i hyrwyddo’r gwasanaethau a’r cynhyrchion rydych yn eu darparu a chael llais allweddol o fewn diwydiant ynni niwclear ac ynni carbon isel ehangach Cymru.

AMDANOM NI

Wedi’i sefydlu yn 2017, Fforwm Niwclear Cymru yw’r lle canolog i unrhyw un sydd am fod yn ymwybodol o ddiweddariadau newyddion, prosiectau a digwyddiadau diwydiant niwclear Cymru, gan gysylltu’n agos â rhwydweithiau niwclear / ynni rhanbarthol eraill ledled y DU. Buom yn cydweithio ac yn gweithio’n agos gyda’r NIA. Mae aelodau hefyd yn elwa ar fynediad a chyfranogiad mewn digwyddiadau rheolaidd a chymorth datblygu busnes.

Gyda’n gilydd byddwn yn hyrwyddo cryfder, amrywiaeth, proffesiynoldeb a dyfnder y gwasanaethau a’r cynhyrchion a gynigir gan aelodau Fforwm Niwclear Cymru i’r diwydiant niwclear a rhanddeiliaid allweddol. Byddwn yn meithrin cydweithrediad rhwng aelodau’r Fforwm gan alluogi menter ar y cyd i ddenu busnes a allai gael ei golli i gwmnïau unigol.

Byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth gan aelodau Fforwm Niwclear Cymru ac yn gweithredu fel sianel ar gyfer lledaenu gwybodaeth ddefnyddiol.

EIN PARTNERIAID

Mae Mott MacDonald yn ymgynghoriaeth peirianneg, datblygu a rheoli byd-eang sy’n eiddo i’r gweithwyr, gyda dros 19,000 o weithwyr. Gyda’i bencadlys yn y DU, gyda 5 swyddfa a 400 o bobl yng Nghymru, ein pwrpas yw gwella cymdeithas drwy…

NEWYDDION

CYSYLLTU

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Cysylltwch ar membership@walesnuclearforum.com

Scroll to Top