CROESO

Fforwm Niwclear Cymru yw’r prif fforwm Cymru gyfan, sy’n darparu llwyfan ar gyfer ymgysylltu strategol rhwng y diwydiant ynni a chyflenwyr a phartneriaid sydd wedi’u lleoli yng Nghymru.

YMUNWCH NI!

Ymunwch â Fforwm Niwclear Cymru i fod yn rhan o grŵp strategol allweddol i hyrwyddo’r gwasanaethau a’r cynhyrchion a ddarperir gennych a chael llais allweddol o fewn y diwydiant niwclear yng Nghymru.

AMDANOM NI

Wedi’i sefydlu yn 2017, Fforwm Niwclear Cymru yw’r lle canolog i unrhyw un sydd am fod yn ymwybodol o ddiweddariadau newyddion, prosiectau a digwyddiadau diwydiant niwclear Cymru, gan gysylltu’n agos â rhwydweithiau niwclear / ynni rhanbarthol eraill ledled y DU. Buom yn cydweithio ac yn gweithio’n agos gyda’r NIA. Mae aelodau hefyd yn elwa ar fynediad a chyfranogiad mewn digwyddiadau rheolaidd a chymorth datblygu busnes.

Gyda’n gilydd byddwn yn hyrwyddo cryfder, amrywiaeth, proffesiynoldeb a dyfnder y gwasanaethau a’r cynhyrchion a gynigir gan aelodau Fforwm Niwclear Cymru i’r diwydiant niwclear a rhanddeiliaid allweddol. Byddwn yn meithrin cydweithrediad rhwng aelodau’r Fforwm gan alluogi menter ar y cyd i ddenu busnes a allai gael ei golli i gwmnïau unigol.

Byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth gan aelodau Fforwm Niwclear Cymru ac yn gweithredu fel sianel ar gyfer lledaenu gwybodaeth ddefnyddiol.

HYSBYS YR AELODAU

Ein prif nod yw amddiffyn pobl a’r amgylchedd. Rydym yn ceisio cymeradwyaeth ehangaf bosibl o sut rydym yn rheoli ein cyfrifoldebau amgylcheddol – ac yn cymryd y rhain o ddifrif.

Mae Seilwaith Morgan Sindall yn darparu rhai o seilwaith mwyaf cymhleth a beirniadol y DU ar draws chwe sector craidd o ynni, dŵr, niwclear, priffyrdd, rheilffyrdd a hedfan i gwsmeriaid cyhoeddus a phreifat.

Mae SimplyBD yn ymgynghoriaeth datblygu busnes sy’n arbenigo yn y diwydiant niwclear.

NEWYDDION

CYSYLLTU

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Cysylltwch ar membership@walesnuclearforum.com

Scroll to Top