YMUNWCH Â NI

Mae ein haelodau yn cael rhai buddion gwych, o rwydweithio rheolaidd mewn digwyddiadau unigryw gyda siaradwyr allweddol o bob rhan o’r diwydiant, i gydweithio a rhannu syniadau arloesol gydag aelodau eraill mewn amgylchedd ymddiriedus.

Edrychwch ar yr amrywiaeth o sefydliadau sydd eisoes yn aelodau o Fforwm Niwclear Cymru ar ein tudalen aelodau .

Os hoffech chi fod yn rhan o’r mudiad, mae ymuno â’r WNF yn hawdd.

Beth yw manteision dod yn aelod o Fforwm Niwclear Cymru?

 • Rhwydweithio rheolaidd gyda grŵp sector-benodol, gan ddarparu cyfleoedd allweddol i feithrin perthnasoedd gwaith a rhannu arfer gorau yn y diwydiant.
 • Amgylchedd o rannu ac ymddiried ynddo i rannu syniadau ac arloesedd.
 • Ymwybyddiaeth o ddigwyddiadau allweddol sy’n digwydd yn y sector niwclear – nid yn unig yng Nghymru, ond ledled y DU ac yn rhyngwladol
 • Cydweithio rhwng aelodau, gan ganiatáu ar gyfer mentrau ar y cyd i ddenu busnes a allai gael ei golli i gwmnïau unigol
 • Cyfleoedd i fynychu digwyddiadau blaenllaw yn y diwydiant, gan elwa o fewnwelediad gan siaradwyr allweddol – gan gynnwys datblygwyr, contractwyr Haen 1 a Haen 2
 • Mynediad i’r parth aelodau unigryw sy’n darparu gwybodaeth ‘poeth oddi ar y wasg’ a llawer mwy.
 • Hyrwyddo trwy sianeli digidol WNF, gan gynnwys y we a chyfryngau cymdeithasol
 • ‘Llais’ cryf a chyfunol i gysylltu ac ymgysylltu â’r gadwyn gyflenwi.

Beth yw manteision bod yn Bartner i Fforwm Niwclear Cymru?

Holl fuddion aelodau, yn ogystal â’r canlynol:

 • Hyrwyddo ar y wefan a chyfathrebiadau ag aelodau – prif le ar gyfer logo ar wefan WNF a chyfathrebiadau aelodau WNF.
 • Cyfle i gyd-gynnal digwyddiadau WNF yng Ngogledd a De Cymru.
 • Hyrwyddo digwyddiadau Partner ar sianeli WNF; cyfryngau cymdeithasol, e-byst aelodau, cylchlythyr WNF.
 • Mynediad cynnar i docynnau Cinio Blynyddol WNF.
 • Sedd ar y Grŵp Rhanddeiliaid Strategol dylanwadol
 • Brandio Partneriaid ym mhob un o ddigwyddiadau’r WNF

Mae’r tâl aelodaeth yn ôl maint y sefydliad yn ôl y categorïau canlynol:

Nifer y Gweithwyr Lefelau Tanysgrifio
Unig Fasnachwr/Cychwyn Busnes £100
2-5 £200
6-49 £300
50+ £600
Partner £2000

* Pob pris ynghyd â TAW

Scroll to Top