YMUNWCH Â NI

Mae ein haelodau yn cael rhai buddion gwych, o rwydweithio rheolaidd mewn digwyddiadau unigryw gyda siaradwyr allweddol o bob rhan o’r diwydiant, i gydweithio a rhannu syniadau arloesol gydag aelodau eraill mewn amgylchedd ymddiriedus.

Edrychwch ar yr amrywiaeth o sefydliadau sydd eisoes yn aelodau o Fforwm Niwclear Cymru ar ein tudalen aelodau .

Os hoffech chi fod yn rhan o’r mudiad, mae ymuno â’r WNF yn hawdd.

Beth yw manteision dod yn aelod o Fforwm Niwclear Cymru?

  • Rhwydweithio rheolaidd gyda grŵp sector-benodol, gan ddarparu cyfleoedd allweddol i feithrin perthnasoedd gwaith a rhannu arfer gorau yn y diwydiant.
  • Amgylchedd o rannu ac ymddiried ynddo i rannu syniadau ac arloesedd.
  • Ymwybyddiaeth o ddigwyddiadau allweddol sy’n digwydd yn y sector niwclear – nid yn unig yng Nghymru, ond ledled y DU ac yn rhyngwladol
  • Cydweithio rhwng aelodau, gan ganiatáu ar gyfer mentrau ar y cyd i ddenu busnes a allai gael ei golli i gwmnïau unigol
  • Cyfleoedd i fynychu digwyddiadau blaenllaw yn y diwydiant, gan elwa o fewnwelediad gan siaradwyr allweddol – gan gynnwys datblygwyr, contractwyr Haen 1 a Haen 2
  • Mynediad i’r parth aelodau unigryw sy’n darparu gwybodaeth ‘poeth oddi ar y wasg’ a llawer mwy.
  • Hyrwyddo trwy sianeli digidol WNF, gan gynnwys y we a chyfryngau cymdeithasol
  • ‘Llais’ cryf a chyfunol i gysylltu ac ymgysylltu â’r gadwyn gyflenwi.

Mae’r tâl aelodaeth yn ôl maint y sefydliad yn ôl y categorïau canlynol:

Nifer y Gweithwyr Lefelau Tanysgrifio
Unig Fasnachwr/Cychwyn Busnes £100
2-5 £200
6-49 £300
50+ £600
Partner £2000

* Pob pris ynghyd â TAW

Scroll to Top