Cyhoeddiad Cyfarwyddwr Newydd

Mae bwrdd WNF yn falch iawn o gyhoeddi ei fod wedi ehangu’n ddiweddar, ac mae Emily Sharp o Orano wedi ymuno â’r bwrdd cyfarwyddwyr!

Mae Emily yn un o arweinwyr datgomisiynu Orano Ltd ac mae wedi gweithio ar nifer o safleoedd niwclear mawr yn y DU, gan gynnwys Sellafield Ltd a Dounreay, ers graddio o Brifysgol Abertawe gyda gradd mewn Peirianneg Gemegol yn ôl yn 2015. Mae Emily yn dod â llawer iawn o frwdfrydedd gyda hi dros gefnogi cenhadaeth y WNF a thynnu sylw at Gymru fel chwaraewr allweddol yn y sector niwclear. Croeso Emily!

I gefnogi cenhadaeth WNF, mae’r bwrdd yn bwriadu ehangu ymhellach i gryfhau meysydd arbenigedd lle mae’n bwriadu canolbwyntio ei ymdrechion dros y flwyddyn i ddod. Cofiwch gadw llygad ar ein Cylchlythyr WNF sydd ar ddod am ragor o wybodaeth.

Scroll to Top